Lateinisch-deutsche Kursive
Diplome 13.-14. Jahrhundert
Zeichen Wert   Zeichen Wert   Zeichen Wert   Zeichen Wert
a,  a a   f f   l l   q q
b b   g g   m m   r r
c c   h,  h h   n n   s,  s s
d d   i i   o o   t t
e e   s k   p p   u u

Capitalis Monumentalis
Capitalis Quadrata
Capitalis Rustica
Capitalis Cursiva 1. - 4. Jh. (Majuskelkursive)
Gallolateinische Kursive
Spätrömische Kursive der kaiserlichen Kanzlei 5. Jh. (Minuskelkursive)
Merowingische Kursive 7. - 8.Jh.
Merowingische Minuskel 7. - 8. Jh.
Lateinisch-deutsche Kursive 15. - 17.Jh.
Lateinisch-deutsche Kursive 18. Jh.
Lateinisch-deutsche Kursive 19. Jh.
Italiënische Kursive 19. Jh.

Römer Linkseite