Kambodscha
Pali-Kambodscha
Khmer
Kambodscha (Khmer: Preah Reach Ana Pak Kampuchea oder Kambuja) liegt in Südostasien am Golf von Thailand. Es grenzt an Thailand, Laos und Vietnam. Die Munda und Mon-Khmer-Sprachen Kambodschas gehören zur austroasiatischen Sprachfamilie.

Nomu:
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
no
 
yo
 
ā
 
au
 
 
au
 
se
 
ě
 
ru
 
ē
 
ã
pu
 
thō
 
ei
 
 
ai
 
â
thea
 
a
 
o
 
lu
 
o
 
ah

Tsheun:
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
ńo
 
tšo
 
tha
 
tha
 
ba
 
ro
 
sa
tša
 
ńo
 
to
 
tho
 
mo
 
lo
 
po
tšha
 
da
 
na
 
no
 
yo
 
vo
 
po

Kakha:
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
ka
 
tša
 
ta
 
ta
 
pa
 
yo
 
saba
kha
 
tšha
 
tha
 
tha
 
pha
 
ro
 
sako
ko
 
tšo
 
to
 
to
 
po
 
lo
 
ha
kho
 
tšho
 
tho
 
tho
 
pho
 
vo
 
la
ńo
 
ńo
 
na
 
no
 
mo
 
sa
 
ã

Vokalverbindungen a-Laute:
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
ka
 
kei
 
kuo
 
 
ko
 
 
kŏ
 
 
 
kaū
 
kẫ
 
kau
 
 
kai
 
kỗ
 
kah

Vokalverbindungen o-Laute:
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
ko
 
 
kuo
 
kẹ
 
koū
 
kẹa
 
 
keu
 
kệ
 
kou
 
 
 
 
kẹi
 
 
keah

Ligaturen:
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
 
Zeichen
Wert
kapa
 
khyo
 
tšepa
 
lopa
 
phsa
 
sto
 
teno
kata
 
khla
 
tšera
 
loha
 
phto
 
stha
 
thpa
kena
 
khlo
 
tšero
 
mena
 
sepa
 
sta
 
thla
kańa
 
khma
 
tšhla
 
meno
 
seka
 
sra
 
thma
keńo
 
khmo
 
tšhlo
 
mero
 
sko
 
seńa
 
thna
kmo
 
khna
 
tšhma
 
nero
 
sma
 
sva
 
thlo
keno
 
khno
 
tšhmo
 
pra
 
smo
 
svo
 
thmo
kra
 
khńa
 
tšhna
 
pro
 
sna
 
tepa
 
thno
kro
 
khńo
 
tšhno
 
phya
 
sno
 
tena
 
hva
khtša
 
khv
 
tšhva
 
phyo
 
spo
 
tra
 
hvo
khtšo
 
khvo
 
tšhvo
 
phla
 
phlo
 
tro
     

Ziffern:
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kurzform:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angkor - Göttliches Erbe Kambodschas